מר אייל שביט

שלחו לחבר
תואר
Ph.D
מנחה/ים
ד"ר אורית רותם
תחומי מחקר
כותרת המחקר
התמודדות הראשות המקומית עם דעיכת רחובות מסחריים