מר בן קסטוריאנו

תואר
M.A
מנחה/ים
פרופ' (אמריטוס) שלמה (סטיב) ברנר
תחומי מחקר
כותרת המחקר
חקר התפשטות תוצרי התפלה בסמוך לנקודות הזרמה על קו החוף ועל קרקעית הים

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020