גב' שירה גולדרייך

תואר
M.A
מנחה/ים
  • ד"ר אורית רותם
  • ד"ר ניר כהן
תחומי מחקר
כותרת המחקר
גאוגרפיה של טרור במרחבים עירוניים

תאריך עדכון אחרון : 19/10/2020