בירפיר גנאדי

ד"ר
מרצה
תחומי מחקר: 

קורות חיים

השכלה:

2017            אוניברסיטת תל אביב

תואר שלישי (PhD) בביה"ס ללמודי הסביבה ע"ש פורטר

נושא עבודת מחקר : Competition of public transportation in Israel. מטרת המחקר: לבחון את מצב השרות הנוכחי בתחבורה הציבורית בעידן התחרות,  ביחס לשינויים הפיזיים והדמוגרפיים במדינת ישראל.

2006             אוניברסיטת בר-אילן                                  

תואר שני (M.A.) בפקולטה לגיאוגרפיה במסלול עם תזה.

נושא עבודת המחקר: ניתוח לולאות היזון חוזר של זרימות נוסעים בבאר שבע. מטרת המודל: ניתוח ביקושי נסיעות בתחבורה ציבורית באמצעות שיטות ניתוח מתקדמות באנאליזה מתמטית.

2002                אוניברסיטת בר-אילן                                   

תואר ראשון (B.A.) בפקולטה לגיאוגרפיה במסלול מערכות מידע גיאוגרפיות.

ניסיון מקצועי:

משנת 2003 ואילך מתכנן תחבורה בכיר ומנהל פרויקטים בחברת עדליא - ייעוץ כלכלי בע"מ.

התפקיד כולל: ניהול פרויקטים, תכנון תחבורה, פיתוח מודלים, ניתוח ואפיון וניהול פרויקטים בתחום GIS.

פעילות אקדמית:

2018   מורה מן החוץ במכללת אפקה בקורס הנדסה ותכנון מערכות תחבורה

2018 מורה מן החוץ באוניברסיטת בר אילן בפקולטה לגיאוגרפיה

תחומי מחקר:

מערכות מידע גיאוגרפיות

תכנון עירוני  

ניתוח מערכות

קורסים

 • מערכות ממידע לתכנון תחבורה
 • תכנון והסדרה של תחבורה ציבורית

 

פרסומים:

 • תנועה ותחבורה,גיליון 99, יוני 2011 "ניתוח לולאות היזון חוזר של זרימות נוסעים"
 • תנועה ותחבורה,גיליון 101, דצמבר 2011 "יצירת מאגר תחנות ארצי של כל מפעילי התחבורה הציבורית"
 • תנועה ותחבורה,גיליון 103, יוני 2012 "מערכות GIS לניהול תחבורה ציבורית"
 • תנועה ותחבורה,גיליון 105, דצמבר 2012 "תכנון צפיפות תחנות בקווי תחבורה ציבורית"
 • תנועה ותחבורה, גיליון 112, ספטמבר 2014 "ההשפעה הסביבתית של ענף התחבורה היבשתית"

 

תחומי התמחות

מערכות מידע גיאוגרפיות

תכנון עירוני  

ניתוח מערכות

פרסומים

פרסומים:

 • תנועה ותחבורה,גיליון 99, יוני 2011 "ניתוח לולאות היזון חוזר של זרימות נוסעים"
 • תנועה ותחבורה,גיליון 101, דצמבר 2011 "יצירת מאגר תחנות ארצי של כל מפעילי התחבורה הציבורית"
 • תנועה ותחבורה,גיליון 103, יוני 2012 "מערכות GIS לניהול תחבורה ציבורית"
 • תנועה ותחבורה,גיליון 105, דצמבר 2012 "תכנון צפיפות תחנות בקווי תחבורה ציבורית"

תנועה ותחבורה, גיליון 112, ספטמבר 2014 "ההשפעה הסביבתית של ענף התחבורה היבשתית