ענת בר כהן,מפקחת אמצעי הוראה והמחשה ומנהלת ההוצאה לאור במחלקה לפיתוח פדגוגי טכנולוגי באגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה

תחומי לימוד: 

מפקחת אמצעי הוראה והמחשה ומנהלת ההוצאה לאור במחלקה לפיתוח פדגוגי טכנולוגי באגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה.

לשעבר מתכננת סביבתית בכירה במשרד להגנת הסביבה וממונה על מעמד האישה במשרד