מלגות לתלמידי תואר ראשון יוצאי אתיופיה, לשנת הלימודים תשע"ט


מלגות לתלמידי תואר ראשון יוצאי אתיופיה, לשנת הלימודים תשע"ט

Fund:

Ministry of Science, Technology & Space

Type of Award:

Scholarship

Grant Amount:

50,000 ₪

For:

2 Years

Indirect Costs:

None

General Description:

משרד המדע והטכנולוגיה מבקש לקדם תכנית מלגות לעידוד העשייה המחקרית של סטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בתחומי המדע והטכנולוגיה (כולל, מדעי החברה והרוח).
התכנית מיועדת להענקת מלגות לסטודנטים הנמצאים בשנתם האחרונה ללימודי התואר הראשון ומתעתדים להמשיך בלימודי תואר שני במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל בשנת הלימודים תשע"ט, בכל תחומי המדעים.

גובה המלגה יעמוד על סך של 50 אלף ₪ לתקופה של שנתיים והיא תשמש כמלגת מחיה בתקופת לימודי התואר השני.

יודגש, כי משתלמים אשר קיבלו מלגה חד שנתית אחרת מהמשרד בעבר רשאים להגיש מועמדותם אף למלגה במסגרת זו. עם זאת, לא יהיה כפל מימון באמצעות המשרד, דהיינו לא יינתן מימון לאותו מחקר במסגרת אחרת של המשרד בו-זמנית.

את הבקשות יש להגיש באמצעות רשות המחקר על גבי טופס ההגשה המצורף (הטופס ימולא בהדפסה ולא בכתב יד). לפרטים נא לפנות ליפעת בכור: yifat.bechor@biu.ac.il

Country:

Israel

Method of Submission:

Electronic

Due date at RA:

Tuesday, July 10, 2018 - 09:00

Due date at fund:

Tuesday, July 17, 2018 - 15:00

Type of Proposal Submission:

Proposal

For more Information:

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לנציגי המשרד כמפורט להלן:

בתחום המנהלי והכספי:
מר אבי ענתי, סמנכ"ל תיאום, תכנון ובקרה, avi@most.gov.il

בתחום המדעי:
ד"ר משה בן ששון  מנהל תחום מדעי הסביבה, חקלאות ומים, MosheBS@most.gov.il

שאלות יועברו אל נציג המשרד בכתב או בדואר אלקטרוני בלבד עד לתאריך  4.7.2018. באחריות המוסד לוודא כי השאלות הגיעו לנציג המשרד.

התשובות יינתנו בכתב בלבד ויועברו אל המוסד. שאלות ותשובות אשר רלוונטיות לכלל המציעים, יפורסמו גם באתר האינטרנט של משרד המדע והטכנולוגיה. רק תשובות שיינתנו בכתב יחייבו את המשרד.

 

Documents:

File קול קורא-מלגות לתלמידי תואר שני ליוצאי אתיופיה עש מנחם בגין לשנת 2018.docx

File טופס הגשה- לתלמידי תואר שני ליוצאי אתיופיה שנמצאים בשנת לימודיהם האחרונה לתואר ראשון 2018.docx

File נהלי עבודה.docx