סמינר מחלקתי

הסמינר המחלקתי לתארים ראשון, שני ושלישי במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה מתקיים אחת לשבועיים וניתנות בו הרצאות בנושאים מגוונים על-ידי מרצים אורחים. ההרצאות בסמינר עוסקות בנושאים מגוונים בתחומי הגיאוגרפיה והסביבה.

הסמינר מתקיים בימי ראשון בין השעות 14:00 ל- 16:00.

מרכז הסמינר: ד"ר רפי קנט.