מסלול שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות

להרשמה

לחצו כאן לדף מידע בנושא מסלול שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות

לחצו כאן לחדשות התכנית "שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות"

לחצו כאן לקול קורא להגשת עבודות סטודנטים מצטיינות לתחרות איגוד המתכננים