סיורים וסדנאות

במהלך התואר הראשון והשני נערכים מספר סיורים וסדנאות במסגרת הקורסים השונים.

ללוח סיורים וסדנאות לשנה"ל תשע"ז לחץ כאן