מלגות

האוניברסיטה מעניקה מלגות בגין מצב כלכלי ובגין מצויינות אקדמית.

פרטים מלאים מופיעים בקישור (יש לבחור באחת מהלשוניות בצד ימין בהתאם למסגרת הלימוד)

ביחידה למעורבות חברתית יש מגוון מלגות.