שדה הטמפרטורה של ים המלח באמצעות חישה מרחוק ופרופילים מדודים

מחקר זה נעשה במסגרת עבודת מוסמך של  רוני נהוראי כפרויקט משותף עם המכון הגיאולוגי במימון משרד התשתיות הלאומיות

 

בעקבות ירידת מפלס ים המלח וההצעה לשחזר את המפלס על ידי בניית תעלה שתחבר את מפרץ אילת עם ים המלח, המכון הגיאולוגי נערך לתת תחזית לעתיד ים המלח בתרחישים שונים. לשם כך, יש להכיר את מערכת ים המלח בהווה, ולנתח את התנהגות הים באירועים בהם נכנסו כמויות גדולות של מים. קיים תיעוד מצוין של ההשתנות של טמפרטורות ומליחות עם העומק בנקודה אחת בים המלח (ממצוף מול חוף עין גדי) בעשרות שנים האחרונות, ובעקבות כך הבנה טובה של הדינמיקה של ים המלח (ביחס לשינויים עם העומק). לעומת זאת, מעט מאוד ידע קיים לגבי ההטרוגניות האופקית של הטמפרטורה והמליחות של ים המלח ומכאן גם חוסר ידע לגבי הדינמיקה של ים המלח במרחב התלת מימדי.

מטרת מחקר זה היא לאפיין את מפת הטמפרטורות של פני ים המלח 1) על פני שנה אחת, 2) ובאירועי שיטפונות מהעבר. נתונים אלו ישמשו כבסיס להבנת הדינמיקה של ים המלח בתלת מימד. 
במסגרת פרויקט זה, הכנו מפות טמפרטורה של ים המלח מנתוני לוויין בערוצים תרמיים בשילוב עם הפלגות מחקר לצורך דיגום עמודת המים וכיול התצלומים. כעת יש בידנו תמונה ראשונית לגבי השתנות מפת שני מי ים המלח בהפרשי זמן של רבע שעה ברזולוציה מרחבית נמוכה (3 ק"מ X 3 ק"מ) ובהפרשים של מספר שעות ברזולוציה גבוהה יותר (1 ק"מ X 1 ק"מ) למשך תקופת מבחן של שבועיים באמצע אוגוסט 2005. הנתונים מהמצוף ההידרו-מטאורולוגי המתקבלים כל 20 דקות מהווים השלמה לנתוני הלוויין שכן הם מראים את השתנות הטמפרטורה עם העומק בכל תמונה וכן את הפרמטרים המטאורולוגיים. שילוב זה מאפשר לנתח את הדינמיקה של ים המלח בתוך מחזור של יום, וכן את השונות בין העונות ובאירועים שיטפוניים. בהמשך נסיים את תהליך כיול הטמפרטורה מנתוני כל הלוויינים שנגישים לנו, וננתח את הנתונים שבידינו ע"מ למצא את הגורמים השולטים בשדה הטמפרטורה של פני ים המלח.
אפיון טוב של שדה הטמפרטורה בים המלח הינו בסיס הכרחי לניתוח הדינמיקה של ים המלח בתלת מימד, ולאפשרות לבנות תחזית לעתיד ים המלח בתרחישים שונים. כמו כן ניתן יהיה להשתמש בשיטות ובידע שיצטבר ממחקר זה, במידה ופרויקט ההזרמה של מי ים לים המלח יופעל, כחלק ממערכת ניטור ים המלח בזמן אמת.