תלמידי מחקר

MA

תחום מחקר מנחים
מר אפשטיין עודד מטאורולוגיה ברנר שלמה (סטיב)
מר וינברג ערן
גב' חשמונאי ענבר אקולוגיה קנט רפי
מר יומטוביאן אלון גיאוגרפיה עירונית
גב' כרוב אורלי שימור עמית-כהן עירית
גב' מוטולה עדי עמית-כהן עירית
מר אברבנאל יצחק מערכות מידע גיאוגרפיות לנסקי איתמר
מר ורון יאיר שימור עמית-כהן עירית
גב' מסארווה שדא פדולוגיה פריאנטה שרה
גב' משיח גילי שימור
מר מתן ניצן גיאוגרפיה עירונית רותם אורית
גב' נרובליאנסקי יוליה גיאולוגיה וינשטיין ישי
גב' שויצר רחל שימור עמית-כהן עירית
מר שלום בן שימור עמית-כהן עירית
גב' שוימר רננה שימור עמית-כהן עירית
גב' עבד אל קאדר מונה גיאוגרפיה כלכלית סופר מיכאל
מר בן גל נדב גיאוגרפיה כלכלית סופר מיכאל
מר סולטאן נור אקולוגיה קנט רפי