תלמידי מחקר

Phd

תחום מחקר מנחים
גב' ארנון עלי אוקיינוגרפיה ברנר שלמה (סטיב)
גב' אלף יעל שימור עמית-כהן עירית
גב' גרינפלד איה שימור
מר טל עדי גיאולוגיה וינשטיין ישי
גב' ירחי טל
מר שיף שילה
מר פז עדי מטאורולוגיה ברנר שלמה (סטיב)
גב' פרוסטיג נעמה גיאוגרפיה היסטורית כץ יוסי
מר בלום משה חישה מרחוק לנסקי איתמר
מר מיכאל ירון
מר ברכה אברהם שימור
גב' עידו-ליכטמן אורנה פדולוגיה פריאנטה שרה
מר גנאיים נועמאן גיאוגרפיה כלכלית סופר מיכאל
גב' מילנר-הוברמן טל גיאוגרפיה עירונית רותם אורית
גב' צבעוני רחל שימור עמית-כהן עירית
גב' שקלאר אילה גיאוגרפיה היסטורית כץ יוסי
מר גלאור-גולדגרט צבי גיאוגרפיה כלכלית סופר מיכאל
מר זקס איל גיאומורפולוגיה פריאנטה שרה
מר אופיר עוזיאל
מר הלמן דוד לנסקי איתמר

MA

תחום מחקר מנחים
מר אפשטיין עודד מטאורולוגיה ברנר שלמה (סטיב)
מר וינברג ערן
גב' חשמונאי ענבר אקולוגיה קנט רפי
מר יומטוביאן אלון גיאוגרפיה עירונית
גב' כרוב אורלי שימור עמית-כהן עירית
גב' מוטולה עדי עמית-כהן עירית
גב' פלדמן מור גיאולוגיה וינשטיין ישי
מר אברבנאל יצחק מערכות מידע גיאוגרפיות לנסקי איתמר
מר ברגר אריאל אוקיינוגרפיה ברנר שלמה (סטיב)
מר ורון יאיר שימור עמית-כהן עירית
גב' מסארווה שדא פדולוגיה פריאנטה שרה
גב' משיח גילי שימור
מר מתן ניצן גיאוגרפיה עירונית רותם אורית
גב' נרובליאנסקי יוליה גיאולוגיה וינשטיין ישי
מר פרץ אלון חישה מרחוק לנסקי איתמר
גב' שויצר רחל שימור עמית-כהן עירית
מר שלום בן שימור עמית-כהן עירית
גב' שוימר רננה שימור עמית-כהן עירית
גב' עבד אל קאדר מונה גיאוגרפיה כלכלית סופר מיכאל
מר בן גל נדב גיאוגרפיה כלכלית סופר מיכאל