המכון הגבוה לתורה - תכנית ומלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים

 

שלום רב,

אנא הפיצו לסטודנטים לתארים מתקדמים:

ניתן במהלך הלימודים בבר-אילן לשלב לימודי קודש ואף לקבל על כך מלגה.  

בית המדרש פותח השנה את שורותיו ורוצה לגייס דוקטורנטים להשתלבות בתכנית.

מי שישתתף יוכל לקבל מלגה עד גובה של 33,000 ש"ח כפי שתראו בקישור המצ"ב.

 

למידע ניתן לפנות אל 

ראש בית המדרש, הרב ד"ר יהודה אלטשולר: yehudi11@gmail.com

 או למנהל המכון, תמיר זקס:  tamir.biu1@gmail.com

 

מידע אודות התכניות:

https://goo.gl/6uWMt7 

:מידע אודות תכנית המלגות סעיף 10

https://goo.gl/s6qaW7