מזל טוב לעו"ד לינור מליח, בוגרת המחלקה, אשר מונתה לגזברית איגוד המתכננים

מז