מסלול חדש לתואר שני בניהול וחדשנות סביבתית בחברות - מתשע"ט

מסלול חדש בניהול וחדשנות סביבתית בחברות מסלול לתואר שני עם וללא תזה

מסלול ייחודי וראשון מסוגו בארץ שצובר תאוצה באוניברסיטאות המובילות בעולם. המסלול מציע מגוון כלים לקידום קיימות סביבתית בחברות, הניצבות מול לחצים וגוברים בממשק היומי שלהם עם נושאי הסביבה המופעלים מצד מתחרים, צרכנים, וארגוני החברה האזרחית. אתגרים  אלו נוגעים לכל הרמות בארגון החל במו"פ, בשלב תכנון המוצר, דרך היבטי התפעול השונים בהם נעשה שימוש במשאבים ומנוהלות הפליטות לסביבה.  ממשק זה טומן בחובו גם הזדמנויות רבות לבידול, יצירת ערך, בניית אמון בקרב לקוחות, יצירת מוצר שעומד במבחן הזמן ומוכנות לרגולציה מתקדמת בשווקים חדשים.

מסיימי מסלול יוכלו להשתלב בכל אחת מהפונקציות הניהוליות בארגון כאשר הם מביאים איתם ערך מוסף של הבנת עקרונות של הניהול הסביבתי.

כמו כן מסיימי המסלול יוכלו להשתלב בחברות לייעוץ וניהול סביבתי, במגזר הציבורי ובארגונים לא ממשלתיים.

סטודנטים שילמדו את המסלול ילמדו פרקטיקות של קידום קיימות סביבתית בעסקים ויצוידו במיומנויות הבאות:

  • הכרת עקרונות הניהול הסביבתי בחברות
  • כלים לזיהוי וניהול השפעות סביבתיות של- ועל ארגוני
  • כיצד להפוך לחברה בת קיימא
  • הקניית כלים לפיתוח מודלים עסקיים חדשניים בר קיימא    .
  • שיווק ירוק: ניתוח העדפות הצרכנים ביחס להיבטים הסביבתיים של המוצר/שירות
  • the Win-Win Principle   יתרונות נוספים לארגון כתוצאה מניהול סביבתי: הפחתת עליות
  • מעבר לרף הציות Beyond compliance ודיווח סביבתי למגוון רחב של גורמים
  • איכות סביבה, תסקירי השפעה על סביבה, כלים יישומיים, כלים לתכנון, ממ"ג

כל זאת תוך קידום המטרה של בעלי הענין של הארגון וקישור יעדי השוק של הארגון לסביבה

*פתיחת המסלול מותנה במס' הנרשמים

לפרטים : המחלקה לגאוגרפיה וסביבה: 03-5318340/1 Geog.Dept@biu.ac.il

ד"ר ענת צ'צ'יק, ראש המסלול, 0544-928740   Anat.Tchetchik@biu.ac.il