פעילות באוניברסיטה בתשעה באב ובחופשה המרוכזת

סטודנטים יקרים,

1. פעילות באוניברסיטה בתשעה באב

ביום שני, ח' אב, 31/7/17, ערב תשעה באב, מדור שמ"ע יפעל עד השעה 16.00 בלבד.

ביום שלישי, תשעה באב, 1/8/17, הוא יום שבתון ולא תתקיים בו כל פעילות באוניברסיטה.

2. חופשה מרוכזת של עובדי האוניברסיטה

עובדי האוניברסיטה יוצאים לחופשה מרוכזת בתאריכים כ"א באב – כ"ו באב תשע"ז, 13/8/17 – 18/8/17.

בימים אלה האוניברסיטה, על כל יחידותיה, תהיה סגורה, כולל ספריות האוניברסיטה ולא יהיה מענה בכל נושא ועניין.

בנוגע לקורסים הניתנים במסגרת תכניות קיץ - חלק ניכר מהקורסים ממשיך לפעול כרגיל, יש לברר במזכירות המחלקה או עם מרצה הקורס.

האוניברסיטה חוזרת לפעילות סדירה, אי"ה, ביום ראשון כ"ח אב, 20/8/17.

בברכה

מנהל הסטודנטים