מידע על מלגות

להלן קישור לפרסום המלגות באתר האוניברסיטה, הכולל את הפרסום על מלגות רוטשילד, לנוחותכם.
https://www1.biu.ac.il/index.php?id=4859&pt=1&pid=28&level=5&cPath=5,25,28