קבלת קהל ולימודים - חג השבועות

ביום חמישי, ז' סיוון, 1/6/17 יהיו משרדי האוניברסיטה סגורים עקב חופשה של העובדים המנהליים.

מצ"ב הלו"ז האקדמי ובו מידע על חופשת לימודים לרגל חג השבועות

בברכה,

מזכירות המחלקה