הזמנה למפגש חוקרים ב- 8.6.2017 במסגרת מרכז בר אילן לערים חכמות

שלום רב,

מוזמנים לערב העיון השני של פורום ערים חכמות.

והפעם המפגש יהיה בנושא: כיצד ערים (חכמות) מתמודדות עם ההתחממות הגלובלית?

How do (smart) cities mitigate global warming?

 

דברי פתיחה

ד"ר אייל יניב וד"ר אורית רותם

הרצאות:

  • ד"ר אורית רותם, המחלקה לגאוגרפיה וסביבה, התמודדות עם תופעת אי החום העירוני בערים צפופות (וחכמות)
  • פרופ' איתמר לנסקי, המחלקה לגאוגרפיה וסביבה, חישה מרחוק של טמפרטורת פני השטח
  • ד"ר קרן אגאי שי, הפקולטה לרפואה, השפעות בריאותיות של טמפרטורה חוץ מבנית 

פרטים נוספים בקובץ המצורף .

אנא הירשמו על מנת לאשר את השתתפותכם במפגש: אישור השתתפות ערב עיון ערים חכמות