המשרד להגנת הסביבה - איסוף מידע בנושא טכנולוגיות לפיקוח ואכיפה של סיכונים סביבתיים שונים

שלום,

המשרד להגנת הסביבה מופקד על הגנת תושבי מדינת ישראל מפני זיהומים וסיכונים סביבתיים ממקורות שונים העלולים להוביל לתמותה, תחלואה ופגיעה באיכות החיים בימי שגרה ובחירום. פעילות המשרד מתמקדת בצמצום סיכונים ממטרות בתחומים הבאים: צמצום זיהום האוויר, ים והקרקע; הפחתת החשיפה לחומרים מסוכנים, לקרינה, צמצום מפגעים ממשאבי הטבע, צמצום מפגעים מפסולת ועוד.

על מנת להשיג הפחתה באחוז הזיהומים והסיכונים בתחומים אלו פועל המשרד בשנה האחרונה להגדלת העשייה בתחום הפיקוח והאכיפה. במטרה לעמוד ביעדים שהציב לעצמו המשרד ובמטרה לצמצם באופן משמעותי זיהומים וסיכונים פונה בזאת המשרד לציבור בבקשה לקבלת מידע אודות טכנולוגיות לפיקוח על זיהומים וסיכונים סביבתיים בתחומים שונים.

מצורפת בקשת המידע המפורטת (RFI). נשמח אם אפשר להפיץ לסטודנטים, חברי סגל, עובדים או כל מי שיתעניין. נשמח לקבל כמה שיותר רעיונות, טכנולוגיות קיימות או יישומים חדשים, על מנת להצליח לחשוב "מחוץ  לקופסה".

לבקשת מידע לחץ כאן

בנוסף, נשמח אם אפשר לתלות את המודעה המצורפת (הזמינה בשפות עברית וערבית) על לוחות מודעות במקומות מתאימים. אחרי הכול, לא ניתן לדעת - אולי הרעיון הטוב ביותר יגיע מסטודנט יצירתי לתואר ראשון בלימודי סביבה.

למודעה בעברית לחץ כאן

למודעה בערבית לחץ כאן

לשאלות כלליות, שאינן נוגעות לפרטים הטכניים של המכרז, ניתן לפנות לדוא"ל new-technologies@sviva.gov.il .

תודה רבה,

ד"ר אורי לרנר

עמית ממשק | ממשק - תכנית יישום מדע בממשל

אשכול תכנון ומדיניות, המשרד להגנת הסביבה

דוא"ל: uril@sviva.gov.il

משרד:  02-6553868 | נייד: 054-4763673

www.mimshak.org.il

kcea, nhsg