מלגות פולברייט לתואר שני בארה"ב

שלום רב,

בעקבות פניות מרובות ולמען נוחות המבקשים, מודיעה קרן חינוך ארה"ב-ישראל על דחיית התאריך האחרון להרשמה לתכניות ה- M.A. וה- Outreach בשבועיים. התאריך החדש הוא 15/3/2017.

קרן חינוך ארה"ב-ישראל מנהלת את תכניות פולברייט בין ארה"ב וישראל. במסגרת תכניות ה- M.A. וה- Outreach נשלחים כל שנה סטודנטים מוכשרים ללימודי תואר שני בארה"ב.

התכנית מציעה מימון מלא או נדיב ביותר (בהתאם למסלול ההשמה) עבור כל העלויות: שכר לימוד, דמי מחייה, טיסות, ביטוח בריאות, ספרים, ועוד.

תכנית ה- M.A. פתוחה לכלל האוכלוסייה. תכנית ה- Outreach פתוחה לערביי ישראל וכן ליהודים ממוצא אתיופי.

מהנרשמים נבקש להיבחן במבחני TOEFL וכן GRE או GMAT עד התאריך 15/3/2017.

פרטים נוספים על התכניות – באתר הקרן, בעברית (M.A., Outreach), באנגלית (M.A., Outreach), ובערבית (M.A., Outreach).

בסוף כל עמוד ניתן למצוא קישורים להוראות הרישום ולמערכת הרישום.

אם ישנן שאלות נוספות, אנו עומדים לרשותך ולרשות המתעניינים:

סנדי מטר, רכזת תכניות: 03-5172131 שלוחה 204, SMattar@fulbright.org.il

ירון פרל, מנהל תכניות: 03-5172131 שלוחה 209, YaronP@fulbright.org.il