קולות קוראים לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה לתואר ראשון, שני, שלישי ופוסט-דוקטורט לשנת 2017

http://portal/Mate/Portal/DocLib11/MOST_HEB2.png

שלום לכולם,

הריני להביא לידיעתכם כי משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל פרסם שני קולות קוראים לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה לשנת 2017:

 

  1.       קול קורא למלגות לתלמידי תואר ראשון לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה לשנת הלימודים תשע"ז.

 

מועד אחרון להגשה:

הבקשות תגענה אל המשרד באמצעות הדואר האלקטרוני, לא יאוחר מיום שני, כט' באדר תשע"ז, 27.3.2017 לכתובת: milgot@most.gov.il

העתקים הקשיחים יתקבלו במשרד לא יאוחר מיום 30.3.2017.

  1.       קול קורא למלגות לתלמידי תואר שני או שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה לשנת הלימודים תשע"ח.

מועד אחרון להגשה:

הבקשות תגענה אל המשרד באמצעות הדואר האלקטרוני, לא יאוחר מיום שני, יב' באייר תשע"ז, 8.5.2017 לכתובת: milgot@most.gov.il

העתקים הקשיחים יתקבלו במשרד לא יאוחר מיום 11.5.2017.

אודה לכם אם תפיצו מידע זה בין הגורמים הרלוונטיים במוסדכם.

ב ב ר כ ה ,

מאירה בנימין

 

eira Binyamin
Head of Scientific Assistance

Israel, Ministry of Science, Technology and Space

image001.jpg@01CFD0EB.9BBA8D20

מאירה בנימין

ראש ענף סיוע מדעי
משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

Office: +972 (2) 5411170/173/805        

Fax: +972 (2) 5823030

עבודה02-5411170/173/805:

פקס: 02-5823030        

www.most.gov.il
Meira@most.gov.il

 

Address:

Kiryat Begin-Government Offices,

Hakirya Hamizrahit

Clermont Ganneau St.3

Building 3, 3rd floor,

room 309, P.O.Box 49100

Jerusalem 91490, Israel

כתובת:

קרית בגין – קרית הממשלה (המזרחית),

רח' קלרמון גאנו 3,

בניין ג', קומה 3,

חדר 309, ת"ד 49100,

ירושלים 91490, ישראל