גאוגרפיה תואר שעובד

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה מתכבדת להזמינך לפאנל בוגרים
שיערך ביום שישי,  10/02/17
בין השעות 10:00-11:00
במתחם הנדסה, חדר 244

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה מתכבדת להזמינך לפאנל בוגרים
שיערך ביום שישי,  10/02/17
בין השעות 10:00-11:00
במתחם הנדסה, חדר 244