קורסי המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת פתוחים להרשמה

הקורסים של המכון הבינאוניברסיטאי באילת שיתקיימו בסמסטר ב' פתוחים להרשמה והסטודנטים מוזמנים להירשם אליהם. מידע על ההרשמה לקורסים ועל כל קורס וקורס ניתן למצוא באתר המכון תחת הוראה/רשימת הקורסים ובקישור http://www.iui-eilat.ac.il/Courses/Courses.aspx

הקבלה לקורסים היא על סמך עמידה בתנאי הקבלה: קהל יעד, דרישות קדם, ציון, הכרה בקורס על ידי המוסד האקדמי אליו שייך הסטודנט ועל בסיס מקום פנוי או מקום שיתפנה עד ל-25.2.2017.

 

לפני בחירת הקורסים נרשמים חדשים ונרשמים ותיקים חייבים לעדכן בפרטי לימודים את התואר ושנת הלימודים שיהיו תקפים לשנת תשע"ז. יש להזין גיליונות ציונים של תואר ראשון ותואר שני ובמידת הצורך, אישורים פרטניים.

ניתן להעלות ציונים מהמידע האישי באוניברסיטה כל עוד הם כוללים שם/לוגו של המוסד האקדמי, שם הסטודנט, ת.ז. של הסטודנט, פירוט הציונים של כל שנות הלימוד, ממוצע רב שנתי (לתלמידי שנה ג' תואר ראשון) וציון סופי לתואר (תלמידי תארים מתקדמים).

 

תאריך אחרון להרשמה:  25.2.2017

תאריך אחרון לביטול ההשתתפות של סטודנטים שהתקבלו לקורסים: 25.2.2017

הודעות קבלה/אי קבלה לקורסים לרשימות המתנה ונרשמים חדשים תימסרנה עד לתאריך: 9.3.2017