הזמנה לסמינר המחלקתי בתאריך 18.12.16 בנושא: "קרקע והתיישבות של הבדואים בנגב: סוגיות בגיאוגרפיה ומשפט"

 

 

סמינר מחלקתי

"קרקע והתיישבות של הבדואים בנגב: סוגיות בגיאוגרפיה ומשפט"

הננו מתכבדים להזמינכם למפגש של הסמינר המחלקתי

ד"ר חבצלת יהל

 

קיימת מחלוקת ציבורית רחבה, בדבר המדיניות הקרקעית שעל רשויות המדינה ליישם בהקשר לנגב. עיקר הויכוח הנו בשניים: ההתיישבות הבדואית ושאלת הבעלות בקרקעות. ביטויים למצב, הם אלפי הדונמים בצפון הנגב שטרם הוסדרו וכן מגוריהם של כשליש מבדואי הנגב, מחוץ ליישובים מוסדרים.

הויכוח בשאלות אלה אינו חדש. מדובר בגלגול מודרני, של ויכוח עתיק יומין, המשלב תפיסות שונות של בעלות ושליטה במרחב. ראשיתו, שנים רבות לפני הקמת מדינת ישראל ומאז הוא נמשך ברציפות, לאורך כל שנותיה. בניה ללא היתר, בפיזור רב ובמקומות שאינם מיועדים או הולמים מגורים, הינם מבין הביטויים הבולטים ביותר של הויכוח. השלכות המצב על החברה הבדואית, שהנה מהאוכלוסיות העניות בישראל, הנן רבות. הן כוללות, בין היתר, קשיים בהעמדת מלוא השירותים הניתנים לאזרחי מדינה אחרים. לצד זאת השינויים הבלתי פוסקים במרחב, מעמידים מכשולים בפני תכנון ופיתוח הנגב לרווחת כל תושביו.  

המחקר עומד על שורשי המחלוקת, סוקר נקודות ציון עיקריות בהתפתחותה ומתאר את השלכותיה על המרחב ומשמעויותיה בכל הנוגע למשילות בנגב.

הסמינר ייערך ביום א', י"ח בכסלו תשע"ז  (18.12.16), בשעה 14:00, בבניין 102 כיתה 1.

נשמח לראותכם

 

ד"ר רפי קנט

מרכז הסמינר