הזמנה לסמינר המחלקתי בתאריך 04.12.16 בנושא תחבורת העתיד: לחשוב מחוץ לקופסה

 

סמינר מחלקתי

 

הננו מתכבדים להזמינכם למפגש של הסמינר המחלקתי

"תחבורת העתיד: לחשוב מחוץ לקופסה"

 

טארק אבו-חאמד

בשנת 2015 ייצור הפחמן הדו-חמצני השנתי בישראל עמד מעל 70 מיליון טון, וכמעט 40% מזה נוצר ע"י כלי רכב. מימן מהווה המעומד המבטיח ביותר להחליף דלק פוסילי. היישום החשוב והדחוף ביותר למימן הינו לשימוש בכלי רכב. אם זאת, יש להתגבר על מספר מכשולים לפני שיהיה אפשר להשתמש בדלק מימן באופן מסחרי. אחד המכשולים הבולטים ביותר הינו העדר טכנולוגית אחסון בטוחה ויעילה בתוך הרכב.אפשרות אחת להתגבר על בעיית האחסון הינה ייצור מימן בתוך הרכב בקצב זהה לצריכת המנוע. שיטה אחת של ייצור מימן בתוך הרכב היא תגובה בין מתכות קלות ומים בנוכחות תמיסה אלקאלית. תגובת מתכים עם תמיסות אלקליות מתרחשת בטמפרטורות נמוכות ומאחסנת כמויות גדולות של מימן, כנמדד במסה ובנפח, יחסית לטכנולוגיות חלופיות.

העבודה זאת מתאר תהליך בו מתכת משמשת כאמצעי לאחסן ולשנע אנרגיה סולרית מאתר ייצור לכלי רכב, בהם היא משמשת כאמצעי לייצר מימן וחום. שיטה זו מבטלת את הצורך בהפצה, אחסון, ושאיבה של המימן בתחנות תדלוק, ומורידה את כמות המימן המאוחסן ברכב לכמות מזערית.מחזור הדלק הסולרי כולל שני שלבים: רדוקציה של  חומצת אבץ ואלומיניום לאבץ ואלומיניום בתגובה אנדו-תרמית בתחנת כוח סולרית, והידרוליזה של המתכת בתמיסה אלקאלית ליצור ליצור מימן וחומצה אבץ/אלומיניום. עבודות קודמות מראות כי השלב הראשון מתאפשר בטמפרטורות של מערכות ריכוז מודרניות. התגובה ההידראולית מהווה אתגר מדעי היות והמנגנונים והקינטיקה של התגובה אינם די ידועים.מטרות העבודה זאת הינן ללמוד את הקינטיקה של התגובה בהידרוליזה של אבץ ואלומיניום.

 

הסמינר ייערך ביום א', ד' בכסלו תשע"ז  (04.12.16), בשעה 14:00, בבניין 102 כיתה 1.

 

נשמח לראותכם

 

ד"ר רפי קנט

מרכז הסמינר