הודעה בדבר טיפול חדשני מלווה מחקר בחרדת בחינות לסטודטים