מה עושים עם תואר בגיאוגרפיה וסביבה?

הנושאים הנלמדים במחלקה לגאוגרפיה וסביבה מכשירים את בוגרי המחלקה לתחומי תעסוקה ועניין מבוקשים במערכות ציבוריות ופרטיות כגון: משרדי ממשלה (המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים ומנהל התכנון, משרד החקלאות, משרד התיירות), רשויות ציבוריות - השירות המטאורולוגי, השירות ההידרולוגי, מרכז מיפוי ישראל, מינהל מקרקעי ישראל, רשות הטבע והגנים - רשויות מקומיות ומועצות אזוריות, משרדי תכנון, מכוני מחקר, מוסדות הוראה, אתרי תיירות ומוסדות הנדרשים ליישומי מערכות מידע גאוגרפיות (GIS)