בחינות

לצפייה בלוח בחינות יש להיכנס ראשית לקישור הבא:

https://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx

לאחר מכן, יש לבחור באפשרות של תכנון המערכת האידיאלית בצד שמאל למטה.

בהמשך יש לבחור בחיפוש בחינות על-פי המחלקה לגאוגרפיה וסביבה.