דרושים

תפקיד תאריך פרטים פרטי קשר
עבודה לפי שעות במעבדה לאיזוטופים רדיואקטיביים

למידע המלא
20-09-2015 מוצעת עבודה לפי שעות במעבדה לאיזוטופים רדיואקטיביים שבמחלקה לגאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטת בר-אילן *העבודה מתאימה... weinsty@biu.ac.il , לפרטים: פרופ' ישי וינשטיין