תכנית חדשה לתואר שני- רגולציה ומדיניות סביבתית ,החל משנה"ל הבאה תשע"ח

חקר הרגולציה מחייב גישה בינתחומית המאפשרת שימוש בכלים תיאורטיים ומתודולוגיים שונים. התכנית לתואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית תאפשר לסטודנט ללמוד באופן שיטתי את נושא הרגולציה, תוך דיון בתאוריות כלליות של רגולציה וביישומן הספציפי לתחום הסביבתי. התחום הסביבתי הוא אחד התחומים שבו השימוש בכלים רגולטורים חדשניים רווח במיוחד והוא נמצא בחזית הידע של תחום הרגולציה בכלל.

התכנית לרגולציה ומדיניות סביבתית, שהיא היחידה בתחומה בישראל, נועדה לחשוף את הסטודנטים לתאוריה של רגולציה באופן כללי וליישומים בתחום הסביבה. התכנית תפתח בפני הסטודנטים את עולם הידע העשיר והמגוון ותיתן להם כלים לביצוע מחקר בתחום. התכנית גם תכשיר את הסטודנטים לעבודה מעשית בתחום הרגולציה הסביבתית, במגזר הציבורי והפרטי ובתחומים הנושקים לו כגון אכיפה, בריאות ציבור, תכנון ושלטון מקומי.

התכנית מובלת במשותף על ידי הפקולטה למשפטים והמחלקה לגאוגרפיה וסביבה ותעניק לסטודנטים כלים בין-תחומיים להתמודדות עם אתגרים סביבתיים. בראש התכנית עומד פרופ' אורן פרז מהפקולטה למשפטים. מהמחלקה לגאוגרפיה וסביבה מובילה את התכנית ד"ר אורית רותם.

התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון במשפטים ובגאוגרפיה וכן לבוגרי מדעי הטבע והחברה. התכנית מתאימה למי שמתעניין בתחום הרגולציה של הסביבה ומשאבי הטבע ומי שיש לו ענין ברגולציה באופן כללי.

 

למידע נוסף לחץ כאן