משאבים לקורס תכנות, ניתוח ותצוגה בפיתון: סוגיות במדעי האטמוספירה