ועדות ותפקידים במחלקה

ועדות

שם הועדה

חברים

הועדה המחלקתית לתואר שלישי

פרופ' איתמר לנסקי (יו״ר)

פרופ' שלמה (סטיב) ברנר

ד״ר ענת צ׳צ׳יק

הועדה המחלקתית לתואר שני

פרופ' שרה פריאנטה (יו"ר)

ועדת הוראה מחלקתית

פרופ' ישי וינשטיין (יו"ר)

פרופ' איתמר לנסקי

ד"ר ניר כהן

ועדת הוראה מדעי כדה"א והסביבה

פרופ' ישי וינשטיין (יו"ר)

פרופ' איתמר לנסקי

פרופ' שלמה (סטיב) ברנר

פרופ' שרה פריאנטה

ועדת תשתיות

ד"ר אורית רותם (יו"ר)

פרופ' ישי וינשטיין

מר שילה שיף

ועדת סיורים

ד"ר ניר כהן (יו"ר)

ד"ר אורית רותם

פרופ' ישי וינשטיין

 
 
 

מעבדות מחקר

מעבדות

ראש המעבדה

המעבדה לחישה מרחוק ומערכות מידע גאוגרפיות

פרופ' איתמר לנסקי

המעבדה לגאומורפולוגיה וקרקע

פרופ' שרה פריאנטה

המעבדה לאיזוטופים רדיואקטיביים

פרופ' ישי וינשטיין

 
 
 

יועצים מחלקתיים

יועצים

שם היועץ

יועץ לתואר שלישי

פרופ' שלמה (סטיב) ברנר

יועץ לתואר שני

פרופ' איתמר לנסקי

יועצת לתואר ראשון

ד"ר אורית רותם

 
 
 

תפקידים נוספים

תפקידים נוספים

שם בעל התפקיד

ראש התקדרה ללימודי תולדות הקרן הקיימת ומפעליה בבר-אילן

פרופ' יוסי כץ

ראשת המסלול שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות

(בשיתוף עם המחלקה ללימודי ארץ-ישראל)

פרופ' עירית עמית-כהן

ראש המסלול לתואר שני מדעי כדור הארץ והסביבה

פרופ׳ ישי וינשטיין

אחראי סמינר מחלקתי

ד״ר ענת צ׳צ׳יק

אחראי אתר האינטרנט המחלקתי

הגב' מוריה מדר

אחראית פייסבוק מחלקתי

ד"ר אורית רותם

רכזת מילואים מחלקתית ד"ר אורית רותם